Privacyverklaring

Zwarthoed visuele communicatie, gevestigd Julianaweg 147, 1131 DH Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Zwarthoed visuele communicatie
Julianaweg 147
1131 DH Volendam
Tel. 0299-398181
Website: www.zwarthoed.nl
Email: info@zwarthoed.nl

 

Persoons- en procesgegevens

Zwarthoed verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens contacten over offertes en opdrachten. Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens: vestigings- + correspondentie- + afleveradres(sen)
Telefoonnummers
E-mailadressen
Website-url’s
gegevens benodigd om opdrachten (opnieuw) te kunnen uitvoeren
gegevens benodigd om prijsopgaven te kunnen uitvoeren en er later aan te kunnen refereren

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Zwarthoed visuele communicatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de volgende doelen:
de mogelijkheid tot bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van een opdracht, het uitbrengen van een prijsopgave en op te slaan in ons orderarchief, u te informeren over onze producten en diensten en het delen van andere zakelijke informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwarthoed visuele communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Zwarthoed visuele communicatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Apple Pages, Numbers en Keynote, Multipress voor de orderadministratie, calculaties, CRM, planning, Podio, Adobe Creative Cloud voor opmaak en ontwerp van opdrachten van klanten.

 

Bewaren persoonsgegevens

Zwarthoed visuele communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden op een NAS intern en als backup extern bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens

Zwarthoed visuele communicatie deelt uw gegevens niet met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Er worden geen cookies gebruikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kunt u contact opnemen via info@zwarthoed.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwarthoed visuele communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zwarthoed.nl.

 

Terug